รวมกฎหมายดิจิทัลประเทศไทย (อัปเดตปี 2019) จาก EDTA Thailand

เพจ EDTA Thailand ได้มีการอัปเดตข้อมูลเกี่ยว กฏหมายดิจิทัล ในประเทศไทย ที่ว่าด้วย Basic Law หรือกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย รวมไปจนถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคนไทยบางท่านอาจจะไม่รู้เลยว่า เอ่ มีกฎหมายแบบนี้เกิดขึ้นบนประเทศไทยด้วยหรอ ทาง DigitalArea ขอเป็นส่วนนึงในการเผยแพร่กฎหมายดิจิทัล และขอขอบคุณเพจ Facebook Page: EDTA Thailand ที่แบ่งปันข้อมูลดีๆให้นะคะ

————————————————-
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ดาวนโหลด คลิก
————————————————-
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด คลิก
————————————————-
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
สำหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้อยากแนะนำให้ผู้บริโภค แบรนด์ต่างๆ และคนทั่วไปทำความเข้าใจ และศึกษาให้มากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากจะ ครอบคลุมเฉพาะเรื่องข้อมูลรั่วไหลจากการถูกโจมตีล้วงข้อมูลโดยผู้ไม่ประสงค์ดีแล้ว ยังจะรวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูล การเก็บ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะต้องขออนุญาต และได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่างชัดเจน
ดาวน์โหลด คลิก
————————————————-
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด คลิก
————————————————-
พระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด คลิก
————————————————-
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
เป็นการเพิ่มบทนิยาม คำว่า “การพิสูจน์และยืนยันตัวตน” และ “ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” รองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล กำหนดมาตรฐานความน่าเชื่อถือของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ฯลฯ
ดาวน์โหลด คลิก
————————————————-
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
ดาวน์โหลด คลิก
————————————————-
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
ดาวน์โหลด คลิก
————————————————-
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
ว่าด้วยการทำผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเข้าถึงข้อมูลผู้อื่นโดยมิชอบ ส่งอีเมลก่อกวน หรือสแปมอีเมล หรือแม้แต่การนำข้อมูลที่ผิดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือกระทบความมั่นคงโดยมิชอบ ฯลฯ
ดาวน์โหลด คลิก
————————————————-
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด คลิก
 ————————————————-
พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด คลิก
————————————————-

ติดตาม DigitalArea เพิ่มกันได้ที่ Facebook Offcial Page
หรือ email คุยกันได้ที่ digitalareath@gmail.com