เมื่อ Google Ads เอา Avg. Postion ออกไป แล้วจะใช้อะไรวัดผลแทน?

ข่าวร้ายสายแรงค์ และชาว Ads เพราะตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ทาง Google Ads จะนำค่านี้ออกไปจากหน้า ทำให้คนที่ใช้ตัวเลขนี้ในการวัดผลโดยเฉพาะเรื่องลำดับการโฆษณาก็ร้องฮือไปตามๆกัน แต่ไม่ต้องกังวลไป ถึง Metric นี้จะถูกนำออกไป แต่ก็ยังมี Metric ตัวอื่นที่จะช่วยเราในการวัดผลได้ และดีกว่าเดิมด้วย

แล้วค่า Avg. Position มีความสำคัญอย่างไร 

Avg. Position หรือค่า Average Position คือ ลำดับเฉลี่ยของโฆษณาของเรา เมื่อทำการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง โดยจะแสดงผลเป็นตัวเลข (หรืออาจจะเป็นตัวเลขทศนิยม) โดยค่านี้จะตัวเลขยิ่งต่ำยิ่งดี ตัวอย่างเช่น Avg. Position ของเราอยู่ 2.3 นั่นอาจจะหมายถึงว่าลำดับเฉลี่ยของโฆษณาของเราอาจจะอยู่ประมาณอันดับ 2 แต่แน่นอนว่าค่านี้จะความผันผวนค่อนข้างมาก ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของคู่แข่งที่ใช้ Keyword ตัวนี้

เมื่อ Avg. Position ถูกนำออกไป จะใช้ค่าอะไรดูอะไรดูแทนได้บ้าง?

Google Ads ได้แนะนำหลังจากที่ประกาศข่าวนี้ออกมาว่า ไม่ต้องเป็นกังวลไป เพราะผู้ลงโฆษณาทุกท่านสามารถใช้ค่า Search top impression rate และ Search absolute top impression rate ที่อยู่ในหมวด Compititive metrics ดูเพื่อเปรียบเทียบลำดับโฆษณาของเราได้

Search absolute top impression rate คืออะไร

Search abs, top IS คือ จำนวนเปอร์เซนต์ที่โฆษณาของเราแสดงผลติดอันดับ 1 เท่านั้น ต่อจำนวนแสดงผลของโฆษณา (Impression) มีจำนวนมากขนาดไหน นั่นก็หมายความว่ายิ่งค่าเปอร์เซอร์ของ Search abs, top IS ยิ่งสูงมาก ก็แปลว่า ad ของเรามีการติดอันดับ 1 มากเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น ad นี้ใช้ Keyword ว่า “ประกันการเดินทาง” และเมื่อเราดูค่า Search abs, top IS หลังบ้านพบว่าค่านี้ของเราอยู่ที่ = 42% นั่นหมายความว่า อันดับของโฆษณาที่ขึ้นไปอยู่อันดับ 1 มากถึง 42 ครั้งต่อการแสดงผล 100 ครั้งนั้นเอง

Search top impression rate คืออะไร

Search top IS คือ จำนวนเปอร์เซนต์ที่โฆษณาของเราแสดงผลติดอันดับท็อป 4 (ก็คือ ad อยู่ด้านบนเหนือคอนเทนต์ SEO ` หรือคอนเทนต์ Organic) มีจำนวนมากขนาดไหน นั่นก็หมายความว่ายิ่งค่าเปอร์เซอร์ของ Search top IS ยิ่งสูงมากแค่ไหน ก็แปลว่า ad ของเรามีการติดอันดับท็อป 4 มากเท่าไหร โดยไม่ได้สนใจว่าจะอยู่ลำดับใด

ตัวอย่างเช่น ad นี้ใช้ Keyword ว่า “ประกันการเดินทาง” และเมื่อเราดูค่า Search top IS หลังบ้านพบว่าค่านี้ของเราอยู่ที่ = 54% นั่นหมายความว่า อันดับของโฆษณาของเราที่ใช้ Keyword นี้ขึ้นไปติดท็อป 4 มากถึง 54 ครั้งต่อการแสดงผล 100 ครั้งนั้นเอง พอจะนึกภาพออกกันหรือยัง