สายวัดผลวีดีโอควรรู้! ตุลาคมนี้บาง Video Metrics ถูกถอด-ปรับจาก Facebook Ads

สำหรับคนที่ลงโฆษณา หรือใช้งาน Facebook Ads โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายวีดีโอ ควรจะรู้ไว้เลยในช่วงเดือนตุลาคมทาง Facebook ได้ประกาศออกมาแล้วว่า จะมีการถอด และปรับ video metrics ในหลายๆ ตัว ซึ่งจริงๆ แล้ว Facebook ได้มีเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาแล้วว่า ระบุไว้ว่าถอด และปรับบาง metrics ไม่เกินวันที่ 29 ตุลาคม 2562

ถอด video metrics บางตัวออก เช่น

  • 10-Second Video Views
  • Cost per 10-Second Video View
  • Unique 10-Second Video Views

โดยผู้ใช้งานสามารถใช้ Thruplay ในการวัดผลแทนได้ โดยถ้าเราเลือก Optimization for Ad Delivery เป็น Thruplay ข้อดีก็คือ ระบบโฆษณาของ Facebook จะวิเคราะห์ และส่งโฆษณาไปหากลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มว่าจะดูวีดีโอจนจบ ถ้าวีดีโอของเรายาว 15 วินาที หรือสั้นกว่า หรือถ้าวีดีโอเรายาวเกินกว่า 15 วินาที ระบบก็ส่งไปหาคนที่มีแนวโน้มดูวีดีโอมากกว่า 15 วินาทีนั้นเอง

เปลี่ยนชื่อ video metrics ใหม่ เข้าใจง่ายขึ้น

เพื่อให้ชัดเจน และมีความเข้าใจมากขึ้น ในเดือนตุลาคม Facebook จะทำการเปลี่ยนชื่อ video metrics ใหม่ แต่ไม่ได้มีผลกระทบต่อ performance แต่จะไม่มีคำนวณ หรือเปลี่ยนแปลงค่า metric ใดๆ ทั้งสิ้น

Video Metric ชื่อเดิม Video Metric ชื่อใหม่
Unique 2-Second Continuous Video ViewsUnique 2-Second Continuous Video Plays
2-Second Continuous Video Views2-Second Continuous Video Plays
Cost per 2-Second Continuous Video ViewCost per 2-Second Continuous Video Play
3-Second Video Views3-Second Video Plays
Cost per 3-Second Video ViewCost per 3-Second Video Play
Video Watches at 25%Video Plays at 25%
Video watches at 50%Video Plays at 50%
Video watches at 75%Video Plays at 75%
Video watches at 95%Video Plays at 95%
Video watches at 100%Video Plays at 100%
Video Average Watch TimeVideo Average Play Time

ใครที่ยังชินชื่อเก่าอยู่ ถึงจะปรับไม่มาก แต่ก็ลองดูนะคะ 🙂