Google เปิดตัวโครงการ Saphan Digital เปิดสอน-พัฒนาสกิลออนไลน์ให้คนไทยฟรี

สำหรับนักธุรกิจ หรือใครที่สนใจเกี่ยวกับเทคนิคการใช้เครื่องมือในด้านดิจิทัล และเรียนรู้การทำธุรกิจเบื้องต้น ทาง Google ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเปิดตัวโครงการที่ชื่อ Saphan Digital โดยเน้นช่วยเหลือ แบ่งปันความรู้ด้านดิจิทัลให้คนไทยแบบฟรีๆ เน้นย้ำใน 3 ข้อหลัก ได้แก่

 1. ต้องเกิดการเรียนรู้และเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตในโลกออกไลน์
 2. เข้าใจ และต้องมีความรู้ในการทำธุรกิจเบื้องต้น และทักษะดิจิทัลเพื่อให้ธุรกิจเติบโตและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในธุรกิจของคุณ หรือสำหรับคนที่กำลังจะทำธุรกิจ โดยเฉพาะทางด้านออนไลน์
Saphan Digital

โดยโครงการ Saphan Digital จะแบ่งหลักสูตร และแผนการเรียนรู้ 3 แบบได้แก่

 • หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
  ผู้ที่เข้าร่วมในแผนการเรียนรู้นี้ได้เข้าใจเกี่ยวกับ การสร้างร้านค้าออนไลน์ (e-Commerce), การพัฒนาหน้าร้านสู่โลกออนไลน์ (Digitize Storefront) และการสร้างร้านค้าออนไลน์ พร้อมทั้งพัฒนาหน้าร้านสู่โลกออนไลน์ (e-Commerce and Digitize Storefront)
 • หลักสูตรองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs)
  สำหรับแผนการเรียนรู้นี้ จะเน้นการสร้างองค์กรให้เป็นที่รู้จัก ทำให้คนทั่วไปเข้าถึงองค์กรได้ ผ่านเครือข่ายการค้นหาของ Google รวมถึงโฆษณาผ่านโปรแกรม Google เพื่อการกุศล (Google for Nonprofits) และ Google Ad Grants
 • หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป
  ผู้ที่เข้าร่วมในแผนการเรียนรู้นี้ได้เข้าใจเกี่ยวกับ การสร้างร้านค้าออนไลน์ (e-Commerce), หลักสูตรการพัฒนาหน้าร้านสู่โลกออนไลน์ (Digitize Storefront) และหลักสูตรการทำโฆษณาสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (Ads for Nonprofits)
Saphan Digital

หลังจากลงทะเบียนเข้าโครงการแล้ว จะมีการอบรม และทำแบบทดสอบผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงได้เข้าร่วมลงมือปฏิบัติกับเครื่องมือจริงๆ อีกด้วย สามารอ่านข้อมูล และคำถามที่พบบ่อยได้ที่ https://saphandigital.moc.go.th/faq

ผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม นอกจากนี้ใครที่สมัครโครงการยังจะได้รับการสนับสนุนจากพาร์ทเนอร์ต่างๆ เช่น BentoWeb, GrabExpress, LnwShop และ True Digital Pak

สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 18 กันยายน 2563
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซด์หลัก > https://saphandigital.moc.go.th/

————————————————–

บทความที่คล้ายกัน
Academy for Ads เปลี่ยนเป็น Google Skillshop พร้อมหลักสูตรจัดเต็มกว่าเดิม