Tag: Conversion

conversion definition

Conversion ไม่ได้จำกัดแค่การซื้อ มาเข้าใจความหมายที่ถูกต้องกันเถอะ

โฆษณาออนไลน์ไม่ว่า Paid หรือ Organic เป้าหมายคือการซื้อสินค้า-บริการ หรือ Conversion แต่รู้ไหม ว่าคอนเวอร์ชั่นไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ มาเข้าใจความหมายใหม่กัน

 
Continue reading