Tag: Keyword

SEO image optimization

5 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับ SEO รูปภาพ และเทคนิคในการทำให้เว็บ และภาพติดอันดับ

สำหรับเทคนิคการทำ SEO ไม่ว่าจะเป็น Keyword, Meta Description และอื่นๆ “รูปภาพ” ก็เป็น 1 ในสิ่งที่สำคัญ เพราะจะให้ Search Engine เข้าใจว่าเราใช้รูปภาพอะไร

 
Continue reading