Tag: Line

Line Notify

วิธีเชื่อมต่อ LINE Notify แจ้งเตือนอัตโนมัติ ฉบับมือใหม่ เข้าใจง่าย ไม่ต้องเขียนโค้ด

สำหรับมือใหม่ที่อยากลองเล่น Line Notify บริการที่ LINE ให้เราส่งข้อความ หรือแจ้งเตือนอัตโนมัติ ลองฝึกเริ่มต้นด้วยวิธีนี้ดู ลองกันได้เลย!

 
Continue reading